Palveluehdot

Asiakas hyväksyy tilauksen painamalla tilauslomakkeen Lähetä-painiketta. Tehty tilaus sitoo asiakasta. Asiakas saa hyväksymästään tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta hän voi tarkistaa tilauksen tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Tilausvahvistuksen toimittaminen edellyttää oikean sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Easynouto ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoliikenneyhteyksien häiriöiden vuoksi.

Palvelumaksu maksetaan tavaroiden noudon yhteydessä korttimaksulla credit- tai debit-kortilla. Myös Amex-kortilla.

Yrityksillä on myös mahdollisuus saada palvelu laskulla 14 vrk maksuajalla tai sovitusti.

Easynouto päättää etukäteen onko yrityksellä mahdollisuus laskutukseen noutopalvelusta.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen. Asiakkaan tulee muun muassa huolehtia siitä, että poiskuljetettavat tavarat ovat valmiiksi pakattu ja purettu siten, että ne voidaan kantaa sellaisenaan oviaukoista yms.

Easynoudon kanssa voi sopia myös tavaran PURKAMISESTA tai esim. KODINKONEEN IRROITTAMISESTA.

TÄSTÄ VOI KYSYÄ INFO-PUHELIMESTAMME.

Nämä sovitaan tapauskohtaisesti ja esim. purkutyö voi aiheutta lisämaksua aikaperusteisesti tai etukäteen sovittuna summana.

Asiakas on vastuussa kulkuväylien esteettömyydestä. Esteettömyydellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että kulkuväyliltä on poistettu kaikki vahingoittumiselle altis ja palvelusuoritusta vaarantava irtaimisto.

Asiakas on vastuussa siitä, että muu irtaimisto ja pinnat ovat asianmukaisesti suojattu tavaroiden noudon ajaksi. (Esim. lattiat ja seinät) Easynouto kuitenkin varoo aiheuttamasta vahinkoa ko. pinnoille yms.

Poiskuljetettavien tavaroiden tulee olla kooltaan ja painoltaan sellaisia, että ne voidaan siirtää ja nostaa autoon kahden ihmisen kantamana. Tavaroita ei noudeta vaikeakulkuisista paikoista.

Palvelun piiriin eivät kuulu biojäte eikä esimerkiksi pianot ja flyygelit ja yli 100 kg painavat esineet. (Näistä voi tiedustella INFO-puh.numerostamme.

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Tilaus tulisi peruuttaa edellisenä arkipäivän klo 16 mennessä, muutoin asiakkaalta peritään PERUUTUSMAKSU 39€ (johtuen lähinnä palkkakustannuksistamme)

VAHINGONKORVAUKSET

Easynoudon vastuu ja korvausvelvollisuus korvaa asiakkaalle tämän osoittamat palvelun virheestä aiheutuneet välittömät vahingot. Välilliset vahingot korvataan vain siltä osin, kuin vahinko johtuu Easynoudon huolimattomuudesta. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta.

Easynouto ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jos ne johtuvat asiakkaan omista toimenpiteistä tai asiakkaan vastuulla kuuluvasta seikasta.

Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä mahdollisimman nopeasti tai ainakin 7 vrk sisällä noudosta.